הצעות חוקה בעבר

מתוך אתר 'חוקה בהסכמה רחבה' של וועדת חוקה חוק ומשפט, כנסת ישראל.

הצעות חוקה בעבר - רשימת מסמכים סרוקים

י' בנארי, "יסודות ומוסדות ה"שלטון הזמני בא"י" להקמת הבית הלאומי", הצעה משנת 1918.
י' ברויער, "תוכנית לחוקה במדינה היהודית".
ז' פלק, "הצעה לחוקת היסוד במדינת ישראל"
צ' ברנזון, "הצעת מפלגת פועלי ארץ ישראל ליסודות התחוקה של המדינה והשלטון המקומי", 27.6.1948.
י' בד"ר, "הצעת תנועת החירות לחוקת יסוד למדינת ישראל". (9 מגהבייט)
ב' מ' ח' עוזיאל, "הצעות לחוקת מדינת ארץ ישראל", 1948
א' יעקובס, "מצע לחוקת ארץ ישראל", 4.9.1948.
י' הרצוג, "תחוקה לישראל על פי התורה", 1948 (16 מגהבייט)
י' פ' כהן, "חוקה לישראל", 1948
ל' כהן, "הצעת חוקה" 1949
י' הררי, "הצעת חוקה", 1950
ד' רוזן, "חוקת יובל לישראל" 1950
מ' ליסמן, "חוקת יסוד לישראל", 1952.
י' ה' קלינגהופר, "הצעת חוקה: מגילת זכויות האדם", 1963
ב' אקצין, "הצעת חוקה למדינת ישראל", 1964
ב' הלוי, "הצעת חוק יסוד: זכויות האדם והאזרח", 1973
ש' קנצלר, "משטר חוקתי לישראל – רפובליקה נשיאותית", 1982
א' רייכמן, ב' ברכה, א' רוזן-צבי, ע' שפירא, "הצעת חוקה למדינת ישראל" 1986.
א' רובינשטיין, "הצעת חוק יסוד: זכויות היסוד של האדם", 1989.
י' לרנר, "חוקה לישראל על-פי התורה", 1994 (6.3 מגהבייט)
א' אבנרי, "החוקה שלי", 4.4.1996.
פ' איידלברג, "חוקה לישראל", 1997
י' כהן, "הצעה לחוקה", מתוך הספר "מי מפחד ממדינה יהודית.
המכון לאסטרטגיה ציונית, "חוקת מדינת ישראל".
א' בנדור, "חוקי היסוד כבסיס לחוקה – הצעת לחוקת מדינת ישראל", ספטמבר 1999 (5 מגהבייט)
ה' וייס, "עקרונות רעיוניים להצעות לחוקי יסוד – החוקה", אוגוסט 2000.
J. A. Keidan, “Statement of Constitutional Principles and Guidelines for The State of Israel”, 2001.
א' רובינשטיין, "הצעה למבוא לחוקה", 2004
המכון הישראלי לדמוקרטיה, "הצעת המכון הישראלי לדמוקרטיה, בהנהגת נשיא בית המשפט העליון (בדימוס), השופט מאיר שמגר, לחוקה בהסכמה", 25.7.2005.
Personal tools